Skip to main content

Be sceptical

Om de trends en ontwikkelingen in jouw markt in kaart te brengen is het belangrijk dat je om je heen gaat kijken. Wat gebeurt er in mijn omgeving? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Welke trends beïnvloeden jouw uitdaging? Zet je oogkleppen af en duik je omgeving in. Google, lees en ontdek! Om niets over het hoofd te zien, kun je het SCEPTICAL ezelsbruggetje gebruiken. Hoe maak je een SCEPTICAL-analyse? Raadpleeg verschillende bronnen. Denk hierbij aan: 

  • Google Scholar, de bekendste wetenschappelijke zoekmachine. Het lijkt op het reguliere Google, maar het verschil is dat het zich beperkt tot wetenschappelijke literatuur

  • De TrendRede, een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren ze de actualiteitin overkoepelende thema’s, die http://trendrede.nl

  • Blogs en vlogs van trendwatchers in jouw markt

  • Brancheverenigingen

  • Vakbladen en websites

  • Seminars op jouw vakgebied


Social

Onwikkelingen op het gebied van samenstelling van de bevolking en de wijze waarop deze leeft.

Cultural

De ontwikkelingen in de waarden en normen.

Economic

De beschrijving van de economische groei, conjunctuurbewegingen.

Physical

De ontwikkelingen in de fysieke wereld om ons heen, denk aan klimaatveranderingen en andere ecologische ontwikkelingen.

Technology

Alle technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van Artifical Intelligents tot het tweeken van DNA.

Internation

De geopolitieke ontwikkelingen, maar denk ook aan handelsverdragen, etc.

Communication

Nieuwe vormen van communicatie kunnen kansen creëren.

Administration & Institutional

Regeldruk en de mate van bureaucratie waar je mee te maken krijgt.